Събитията - минали и предстоящи
PDF Print E-mail
Written by БКПК   

Отново театър за нашите деца

 

 

На 11 ноември библиотеката, на Българския дом в Прага отвори врати за най-малките си приятели с чешкото представление Pohádka o koblížkovi, дело на „Театъра на дъгата“ (Duhové divadlo) в чешката столица. Много смях и весели закачки – не само за децата, но и за техните родители – доброто настроение бе гарантирано от организатора на инициативата – БКПК, гр. Прага и бе подкрепено финансово от столичната община като част от проекта „На нашите деца“.  


 

 
PDF Print E-mail
Written by БКПК   

В духа на традицията

 

 

На 2 ноември, членове на Българския културно-просветен клуб, гр. Прага и на сдружение „Българска православна общност в ЧР“ почетоха Деня на народните будители чрез поклонение пред паметната плоча на д-р Петър Берон, намираща се в безистена на Народната банка на улица „На пршикопе“ – Na Příkopě, 24. 

След поднасянето на цветя, стихове, посветени на Деня на народните будители, прочете инж. Христо Христов, член на Пражкия клуб. После присъстващите представители на сдруженията Български културно-просветен клуб и „Българска православна общност в ЧР“ се отправиха към Българския дом, където за децата бе предвидена беседа за родните будители, а организаторите започнаха подготовката за панихидата по повод Архангелова задушница. 

Ритуалът, свързан със заупокойната молитва, традиционно бе отслужен от отец Пламен Ангелов, а всички присъстващи, със запалени свещички в ръце, отдадоха почит към починалите си близки. 

 


 

 
PDF Print E-mail
Written by АБС   

Съвет на председателите на АБС

 

На 27 октомври, в библиотеката на Българския дом в гр. Прага се проведе редовно заседание на Съвета на председателите на АБС в Чешката република. 

Присъстваха: Кирил Беровски, председател на АБС, Янчо Янев, гл. секретар на АБС и председател на сдружението в гр. Усти над Лабем, Йордан Михалев, председател на сдружението в гр. Мост, Димитър Петров, председател на сдружението в гр. Прага, Татяна Мандикова, зам.-председател на АБС и председател на сдружението в гр. Пилзен, Надя Карамфилова, председател на сдружението в гр. Кладно. Отсъстваха: И. Белков, гр. Бърно, Н. Йорданов, гр. Млада Болеслав, Б. Баиров, гр. Оломоуц и С. Зидаро, гр. Острава. 

Гости на заседанието бяха Кр. Бачев, член на Ревизионната комисия на Пражкия клуб и В. Симеонов, зам.-председател на Пилзенското сдружение.

Официално бе представен новият председател на БКПК, гр. Прага.

По точка 1-ва от Дневния ред, г-н Беровски направи анализ на отминалия Традиционен събор на българите в Микулчице, като бе отчетено, че през 2018 г. броят на присъстващите се е увеличил със 120 души. Бяха направени конкретни предложения за подобряване на организацията на събитието, като същевременно бе изразено категорично неодобрение на действията на Българското посолство в Прага и опитите му да имитира събитие, което АБС (БКПО) организира години, преди да е построен паметникът на Светите братя. Уточнена бе и датата са Събор’2019 – 25 май. Наред с одобрените предложения, бе дадена и приета добра оценка относно организирането и провеждането на Събора в Микулчице през 2018 г.

По 2-ра точка бяха предложени и гласувани единодушно нови попълнения в Ревизионната комисия на АБС. Новоизбраните членове са В. Симеонов и Й. Михалев. 

По 3-та точка, г-н Беровски докладва пред Съвета на председателите, че в сдружението в гр. Бърно от началото на 2019 г. се организира и ще функционира Неделно училище за децата от български произход. По молба на г-н И. Белков, за помощ, най-вече финансова, председателят на АБС е застанал зад тази идея, готов е да помогне, след като предоставят бюджет за разглеждане. Присъстващите на заседанието одобриха идеята за създаването на Неделно училище в гр. Бърно, което ще бъде неразделна част от дейността на тамошното сдружение.

След закриване на заседанието, председателите продължиха своята среща, вече в неформална обстановка, в Дневния клуб на Българския дом. 


 

 
PDF Print E-mail
Written by БКПК   

Отчетно-изборно събрание в Пражкия клуб

 
Форумът се състоя на 14 октомври, в библиотеката на Българския дом на ул. „Америцка“ 28 в чешката столица в присъствието на достатъчно членове на сдружението, осигуряващи кворум. Гост на събитието бе г-н Янчо Янев, секретар на Асоциацията на българските сдружения в Чешката република и председател на сдружение „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Усти над Лабем.
 
 
 
Събранието протече в дух на разбирателство, бяха обсъдени и приети няколко основни решения, предложени в Дневния ред. 
По първа точка, бе изслушан подробен и задълбочен доклад за двата мандата на досегашното ръководство, 2014–2018 г., от г-н Кирил Беровски, председател на БКПК, гр. Прага. В него бяха изброени всички успешни културно-просветни инициативи, организирани от сдружението. Като важно постижение, г-н Беровски посочи, че независимо от стресовата обстановка, свързана с делото за Българския дом, ръководството е успяло да запази Клуба от разпадане, което се е очаквало от всички, извън него; да създаде определен ред в Българския дом и така да спре предпоставките за негативни коментари. Паралелно с това, са проведени бригади по почистване на прилежащите помещения в сградата; извършен е основен ремонт на библиотеката, административните и сервизните помещения; частично освежаване на фасадата. Обособени са канцеларии, не само за нуждите на АБС в ЧР, БКПК, редакцията на списание „Роден глас“, но и за нуждите на други български организации. Стремежът на ръководството да продължи културните традиции, дава възможност към Клуба да бъде формиран хор „Гласове от България“ с ръководител, г-жа Радосвета Костова, който за кратко време осъществява редица концертни изяви не само в рамките на българската общност. Положени са много усилия за изграждането на цивилизовани отношения и с другите български сдружения на територията на гр. Прага, за активно включване в инициативите на АБС, чийто член е и Пражкият клуб. Определено може да се твърди, че е постигнат успех по някои въпроси с повечето от председателите на сдружения, вследствие, на което г-жа Наталия Калайджиева бе номинирана и избрана да представлява българската общност от гр. Прага в Комисията за малцинствата при Кметството на чешката столица. Този акт, според г-н Беровски, издига авторитета на българската диаспора в гр. Прага, респективно позицията на Пражкия клуб, сред чешките местни институции и общественост.
Не бяха пропуснати и нереализираните задачи: привличане на млади хора за членство в Клуба, не достатъчна медийна популяризация на дейността на сдружението, както и липсата на решение по казуса „Български дом“.
По втора точка, събранието изслуша финансов отчет от председателя на Ревизионната комисия, инж. Христо Христов. Отчетът бе приет след направени допълнения и обсъждания. 
По трета точка единодушно бе гласувана промяна в Устава на сдружението, касаеща адреса на седалището му и изисквана от чешките държавни органи. 
Тъй като според действащия Устав, мандатът на досегашното ръководство на БКПК. гр. Прага изтичаше, бяха предложени нови кандидатури. Всички кандидати се представиха и изложиха пред присъстващите своите виждания за развитието на сдружението, след което се пристъпи към гласуване. Въпреки че процедурата бе дълга и изморителна, тя бе спазена във всичките си точки, за което стриктно следеше г-н Красимир Бачев, председател на Изборната комисия. И така новото ръководство на Пражкия клуб е в следния състав:
Управителен съвет:
Димитър Петров, председател, Борис Антонов, зам.-председател, Наталия Калайджиева, организационен секретар, Руси Медов и Вълко Тепеджийски, членове.
Ревизионна комисия:
Васил Митков, председател, Красимир Бачев и Христо Христов, членове.
Да пожелаем на новото ръководство сили, енергия, желание и оптимизъм в осъществяването на нелеките задачи, които си е поставило!  

 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 20