PDF Print E-mail

Българско средно училище "Д-р Петър Берон"

 

е вече със 75-годишна история

 

 
 
 
   Началото е поставено през 1948 година. Родолюбиви български градинари създават училище за своите деца още преди 1948година, което се помещава в сграда в Прага 6 - Дейвице, на улица „Под Кащани“.

   На 3 март 2003 г., на Националния празник на Република България и във връзка с 55 годишнината от създаването си, училището получава свиден подарък – нова сграда в една от най-красивите части на Прага – ул. „Рихтарска“, в която се намира и до днес.

   Българското средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага се променя през последните години, а броят на учениците – нараства. Днес училището е с хуманитарен профил и с ученици от I до XII клас. Учениците изучават чешки и английски език. В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Чешката република, но има и деца от друга национална принадлежност. Обучението е в дневна (присъствена) и в самостоятелна форма на обучение (неприсъствена). В БСУ „Д-р Петър Берон” функционира група за целодневна организация на учебния ден.

   Благодарение на Министерството на образованието и науката в България и спечелените проекти по националните програми на МОН, за учениците в училището е създадена комфортна, естетическа и съвременна образователна среда.

   Традиционно е сътрудничеството на БСУ „Д-р Петър Берон“ в различни сфери с водещите университети в България и Чехия. Възпитаниците на училището успешно продължават своето образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, във Великотърновския университет „ Св. св. Кирил и Методий”, в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, в Медицинския  университет в София, както и в чешките висши учебни заведения в Прага: Карловия университет, Чешкото висше техническо училище, Чешкия земеделски университет и др.

   Многобройни са успехите на нашите ученици в изкуствата и творческото писане. Сред наградите на училището са тези от дългогодишните издания на конкурсите “България в моите мечти” и литературния конкурс „Стефан Гечев”, организирани от Изпълнителната агенция на българите в чужбина. Отлично е представянето на младите художници във фестивала на българите по света „Аз съм българче” и др. Ученици от училището участват ежегодно в училищни, национални и международни литературни конкурси и печелят призови места. Възпитаници на БСУ „Д-р Петър Берон“ са в българския национален младежки отбор по хокей на лед, както и в съставите на най-добрите чешки спортни клубове. Успехите им на международните ледени пързалки в Европа продължават, като достигат до звездните отбори в Канада.

 

 

   Днес в БСУ „Д-р П. Берон” се учат над 100 български деца, работят учители с богат професионален опит. Училищният музей и Летописната книга съхраняват историята му, която се обогатява с всеки изминал ден.

   През 2023 година се отбелязаха 75- години от създаването на БСУ „Д-р Петър Берон” – град Прага. Юбилейният празничен концерт на 31 март премина под мотото „75 години български дух, култура и просвета в сърцето на Европа”. Концертът се проведе в Голямата зала на Градската библиотека в Прага. Присъстваха официални гости от България и Чехия, гостуващи състави и изпълнители, бивши възпитаници и колеги. Благодарение на дългогодишното партньорство с Българския културен институт в чешката столица съставите от България се представиха с програма „България пее и танцува в сърцето на Прага” на откритата сцена в Стария град.

   От върха на тези 75 години учениците и учителите на БСУ”Д-р П. Берон” в Прага с гордост могат да кажат, че традициите са съхранени, а съдбата на БСУ”Д-р П. Берон” в Прага се вписва достойно в историята на българското образование.

 
За повече информация посетете сайта на училището: www.bgschool.eu, както и фейсбук страницата - https://www.facebook.com/bsupraga/photos_by

 

 
Banner

сп. "Роден глас"

Content View Hits : 5986338