Нашето списание
PDF Print E-mail

Списание „Роден глас”

 

Списание „Роден глас” е носител на: Почетен плакет за „Заслуги в разпространението на българската култура зад граница” на българското Министерство на културата (2007 г.); Наградата на Националния дарителски фонд „13 века България“ „За принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина“ (2021 г.) и на медал „Паисий Хилендарски“ на Изпълнителната агенция за българите в чужбина за „Цялостен принос и заслуги в разпространението и популяризирането на българската култура, език и традиции сред българската общност зад граница“ (2022 г.).

 

 

   „Роден глас“ е печатен орган на най-голямото и най-старото сдружение на българите в Чешката република – Асоциация на българските сдружения, законен наследник и правоприемник на Българската културно-просветна организация. Тъй като Асоциацията обхваща регионални клубове на територията на всички по-големи чешки градове, списанието се разпространява и чете навсякъде, където живеят българи.

   „Роден глас“ е сред най-старите медии, издавани от българите в Европа, извън територията на България. Първоначалната идея за създаването на този орган на българските организации в Чехословакия е била да поддържа връзката на сънародниците ни с България и между културно-просветните клубове в отделните градове. Началото на „Роден глас” е поставено от съотечествениците ни в Братислава, а първият брой е отпечатан през юни 1971 г., като през тези първи години излиза като вестник. През 1984 г. издаването му се премества в Прага, тогава се променя и неговият формат – излиза под формата на списание, което продължава да носи своето име. Историята на медията минава през периоди на възход, затишие или безразличие, но успява да оцелее, благодарение на безкористните усилия на поколения българи, които вграждат в страниците му своите усилия, талант и любов към България.

   От 2002 г. „Роден глас” излиза с финансовата помощ на чешката държава в лицето на Министерството на културата. Към настоящия момент, „Роден глас” е двумесечник и излиза в тираж 600 броя, като постепенно разширява тематичния си обхват, отразявайки живота на българите не само в рамките на Асоциацията, но и всичко по-интересно от инициативите на другите български сдружения на територията на чешката столица, което го превръща в приятелски мост между сънародниците ни в Чехия. Списанието си сътрудничи успешно с известни български творци, с чешки организации и институции, предлага актуална и полезна информация от всички сфери на живота – затова печели все повече читатели, приятели и съмишленици. Тази популярност се дължи, както на тематичното разнообразие, така и на оригиналното графично оформление. Не е без значение и качеството на предлаганите материали, както и високото ниво на българския книжовен език, на който са написани. „Роден глас“ се списва на патриотична база и все повече обединява нашите сънародници, защото е близко до тях по форма и съдържание, като същевременно има и възпитателна насоченост.

   Освен класическия, хартиен вариант, „Роден глас” може да се прочете и на www.bgklub.cz/rodenglas/ – официалната страница на АБС, както и на Фейсбук страницата: www.facebook.com/rodenglas/. 


Banner

сп. "Роден глас"

Content View Hits : 5986291