Микулчице – сакрално място за българската национална памет

1200 години от рождението на Св. Методий.

Поклон на българите от Европа към делото на светите братя Кирил и Методий.