Великденско чудо 

Великден е по много особен начин свързан с нас, българите. Повече от десетилетие живея в Прага, и досега не бях намерила начин да го почувствам като празник така, както в родината. Затова приех с огромна радост поканата на Българския културно-просветен клуб в Прага за Великденския концерт на хор „Гласове от България“ на 30-и април в църквата „Свети Стефан“ на улица „Штепанска“.

Знаех, че съм на правилното място и сред правилните хора – сънародниците ми, които също като мен копнеят за духовно пречистване чрез великолепните музикални изпълнения. Всяка песен, като късчета нафора, лекуваше изтерзаната ми душа. (Милка Кралчева, сп. "Роден глас")