Списание "Роден глас" брой 4/2008

Актуалния брой на списание „Роден глас“ в традиционния му, отпечатан на хартия вид, можете да получите или поръчате на адреса на редакцията. Интернетовия му вариант ще поместим на страницата при издаване на следващия брой.

Целият брой 4/2008 - PDF формат (2,2 MB)

 

Българите в Чехия
И не ще забравим! - 4
Бронзови свидетелства за диалога с времето - 5
Клубът в Пилзен - заслушан в изискванията на времето - 8

Портрети
С обаяние, стил и усет - 12
Оранжеви четвъртъци в Лилавия салон - 15
Отиде си „родопчанинът от Прага“ - 18

Училище любимо
Отново удари родният звънец - 21

Българите по света
„Срещи с България“ в Долна Силезия - 22

Спорт
Новини - 23

Галерия
Българин да се наричам - 24

От България
Дните на Обединението и Съединението на България - 25