Списание "Роден глас" брой 5/2008

Целият брой 5/2008 - PDF формат (2,4 MB)

Българите в Чехия
- Дни със славянската култура - 4
- Първият етап е вече история - 5
- Започна събирането на средства за паметника на Просветителите - 6

Култура и изкуство
- Češi Bulharsku - 8

Живеем тук
- Що е национално малцинство - 11

Събития
- Aвтентичният фолклор популяризира националната култура - 18
- Приятна вечер, изживяна заедно - 19
- Как готвят съседите - 20

Училище любимо
- Обичам България и се чувствам българка - 22

От България
- „Карго“ изнася не изкуство, а творци - 23

От вас, читатели
- Малък етнографски очерк за Бяла - 24

Галерия
- Галерия - 26