Списание "Роден глас" брой 4/2010

Целият брой 4/2010 -
PDF формат (5.28 MB)

СЪБИТИЯ
- 90 годишнина в Чернинския дворец - 4
- Българо-чешките дипломатически отношения от 1918 г. до днес - 5

БЪЛГАРИТЕ В ЧЕХИЯ
- Не всичко е пари! - 9
- В чест на Съединението - 10
- Кои сме? Какво искаме? - 11
- В името на разбирателството - 12

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
- Д2 забиват в Прага - 13
- Семинар на чуждестранните бохемисти – 2010 - 14
- Четвърти конгрес на световната бохемистика - 15
- Ив Тошейн откри изложба в Прага - 16
- EUNIC пред чешката общественост - 16
- Балканска секция на Czech Architecture Week - 17

УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО
- Защо ръкопляскаха гостите на първия учебен ден - 18

СПОРТ
- Лято, наситено със спортни събития - 20

ГОДИШНИНИ
- Годишнини - 21

ПРАЗНИЦИ И ТРАДИЦИИ
- Празници и традиции - 23

ОТ БЪЛГАРИЯ
- Да съхраним доброто и да го подобрим - 25
- Благотворителна изложба за сирачетата на отец Иван - 25

ГАЛЕРИЯ
- Галерия - 26
- „Златните български филми“ за вас! - 27