Списание "Роден глас" брой 6/2012

Целият брой 6/2012 -
PDF формат (2.17 MB)

СЪБИТИЯ
- Необходим е представител! – заявява Пражкото кметство - 3
- Целта е да работим не с милиони, а с милиарди - 4

ТАЛАНТ И ТВОРЧЕСТВО
- Звезден стил с марка "България" - 6
- Пет съдби и куфар - 8
- Уникалният емпорион Пистирос в Тракия - 10
- Приказка за Мордехай Майсл - 12

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП
- Извънучилищните изяви, организирани в Българското чилище... - 21

ГАЛЕРИЯ
- В началото бе словото... - 25
- Коледа събра българите в Бърно - 27
- Политики за българите в чужбина - 28
- Неволите на благотворителността - 29
- Коледа надникна и сурвачки сурвакаха в Българския клуб в Прага - 30

БИБЛИОТЕКА
- С цървули по Дивия Запад - 32

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР '2013