Списание "Роден глас" брой 2/2015

Списание "Роден глас", бр.2, 2015 г.
мултимедиен формат

ИЗ ЖИВОТА НА БКПО
- С уважение и преклонение пред труда на градинарите - 3
- Каузата "Български дом" - 6
- Ръководството на Пражкия клуб се отчете пред членовете си - 6
- Празник, който дава смисъл на вярата, на любовта и на живота - 8
- Bulharsko není jenom stát – je to pocit! - 9
- Čtvrtá návštěva Poradního výboru Rady Evropy - 10
- Смехът е здраве! - 11

ТАЛАНТ И ТВОЧЕСТВО
- Слова български по целия свят - 11
- Вечер, посветена на езика на медиите и на неговите изследователи - 14
- В полза не само на студентите - 16
- Следсезонът на нашите емоции... - 18
- Не обичам рамките – обичам промените и спонтанните емоции - 20

ПОД ДРУГ ЪГЪЛ
- Няма човечни войни, но има войни за спасяване на човечността - 22
- Българската военна памет зад граница - 24

БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ
- Хроника - 27

ГОДИШНИНИ
- Тодор Влайков (1865–1943) - 28
- Асен Златаров (1885–1936) - 29
- Генчо Стоев (1925–2002) - 29

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП
- "Аз чета" – на буквите и книжките празник вълшебен - 30
- Нов учебник по стилистика за чешките студенти-българисти - 31

ТРАДИЦИЯТА ПОВЕЛЯВА
- Свети апостоли Петър и Павел – Петровден (29 юни) - 32
- Кулинарна страница - 33

БИБЛИОТЕКА
- "Ще те чакам след нощния влак", разказ от Здравка Евтимова - 34