Списание "Роден глас" брой 3/2017

Списание "Роден глас", бр.3, 2017 г.
мултимедиен формат

ИЗ ЖИВОТА НА АБС
- Микулчице – символ на единението на българската общност - 3
- Жорж Чамов и неговите фотографски измерения - 6
- За трети път Усти над Лабем се превърна в Цветен регион - 8
- Високи отличия получиха за 24 май две наши сънароднички - 9
- Българският отбор показа огромен дух - 10

ПОД ДРУГ ЪГЪЛ
- Българите от Бърно - 12
- Партньорските взаимоотношения с мигрантските общности по света са висока степен на дипломация - 14
- Носители на българския дух и традиции - 18
- "Свят на книгата", Прага'2017 - 20

ТАЛАНТ И ТВОРЧЕСТВО
- Един възможен диалог на българската душевност и език с високо култивирания чешки зрител - 21

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП
- В началото бе словото... - 22

ГОДИШНИНИ
- 10 години България в ЕС – равносметката - 25
- Христо Цокев (1847 – 1883) - 26
- Александър I Батенберг (1857 – 1893) - 26
- Димчо Дебелянов (1887 – 1916) - 27

ТРАДИЦИЯТА ПОВЕЛЯВА
- Свети Дух – Света троица, Петдесетница, Русалска неделя - 28
- Кулинарна страница - 29

АКТУАЛНО
- Какво му трябва на човек, когато реши да пътува за чужбина? - 30

БИБЛИОТЕКА
- Из "Бабо, разкажи ми спомен" – от Ивинела Самуилова - 32

ЕДНО БЪЛГАРЧЕ РАЗКАЗВА...
- Нека бъде "Мир на Балканите" - 34