Списание "Роден глас" брой 5/2017

Списание "Роден глас", бр.5, 2017 г.
мултимедиен формат

ИЗ ЖИВОТА НА АБС
- Заедно в културното ни разнообразие - 3
- Благословени от приятел - 7
- Конспирация 2017 - 8

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП
- Училище любимо, към тебе се стремя - 11

ЕДНО БЪЛГАРЧЕ РАЗКАЗВА...
- "Капана Фест" – там където хаосът вдъхновява - 12

ТАЛАНТ И ТВОРЧЕСТВО
- Силата на публичната реч в България и в днешния свят - 14
- Бронислава Волкова – една самотна бегачка в необятните полета на поезията и колажите - 16
- Любовта към музиката ни сближава - 18
- Проект на трима приятели - 20
- "Различният език е различна гледна точка за живота" - 21

ГОДИШНИНИ
- Момчето на 70? - 22

ТРАДИЦИЯТА ПОВЕЛЯВА
- Архангеловден - 24
- Кулинарна страница - 25

АКТУАЛНО
- Приемна грижа за децата в ЧР – заплащане на приемните родители и размер на детските надбавки - 26

БИБЛИОТЕКА
- "Змийско мляко", разказ от Здравка Евтимова - 28

БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ
- Шедьовър на възрожденската църковна архитектура - 30
- Rural Balkans ще популяризира туризма в селските райони - 32
- Кулинарен ренесанс на Северозапад - 33