Списание "Роден глас" брой 6/2018

Списание "Роден глас", бр.6, 2018 г.
мултимедиен формат

ОГНИЩА НА БЪЛГАРЩИНАТА
- Рождественска благословия - 3
- В духа на традицията - 6
- Приятен ден, преживян заедно - 6
- Заслужена награда - 7
- Отново театър за нашите деца - 8
- В очакване на Дядо Коледа - 9
- Празнични срещи в регионалните ни сдружения - 10
- Многоезичието е богатство – връчване на наградите за 2018 - 12
- Българска коледна вечер - 13
- Сърце като птица - 14

ТАЛАНТ И ТВОРЧЕСТВО
- Претворената българска традиция - 16
- Безсмъртното антчно наследство на Пловдив - 17
- В бъдещето – верен на мечтите си - 18
- За минотаврите, заключени в нас - 20

ГОРДОСТ И ПАМЕТ
- Владимир Заимов (1888–1942) - 22
- Мара Белчева (1868–1937) - 22
- Лъчезар Станчев (1908–1992) - 23

ТРАДИЦИЯТА ПОВЕЛЯВА
- Свети Влас, Власовден - 24
- Кулинарна страница - 25

БИБЛИОТЕКА
- Българските чорапи, разказ от Красимир Бачков - 26

ЕДНО БЪЛГАРЧЕ РАЗКАЗВА...
- "България чете" и обича да го прави - 28

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП
- Светло тържество по случай Рождество - 30
- Коледен празник в Бърно - 31
- За подготовката на бъдещи преводачи от български език - 32

ОТЕЧЕСТВО МОЕ
- "Българските медии поддържат жива връзката между нашите сънародници зад граница" - 33