Списание "Роден глас" брой 1/2019

Списание "Роден глас", бр.1, 2019 г.
мултимедиен формат

ОГНИЩА НА БЪЛГАРЩИНАТА
- Денят на жадуваното освобождение - 3
- Кратки новини - 5
- Микулчице – вълнуващо събитие за българите в Чехия - 8
- Мартенички пъстри всеки да си върже! - 9
- Сдружение "Българска православна общност в ЧР" с ново ръководство - 9
- Хайде, нека да е берекет! - 10

ТАЛАНТ И ТВОРЧЕСТВО
- Всички сме ангели - 12
- Фолклорна магия - 14
- "Българолюбът" Сис - 16

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП
- Да превърнем училището в притегателен център за българската общност - 18
- Коледни празненства - 19
- Празник-урок по родолюбие - 20
- Плети, плети, бабо Марто, изплети ми мартенички! - 21
- (Криво)разбраният джендър - 22
- Ще обеднее ли българският език заради политическата коректност? - 23

ЕДНО БЪЛГАРЧЕ РАЗКАЗВА...
- Много въпроси с аромат на канела - 24

ГОРДОСТ И ПАМЕТ
- Нешо Бончев - 26
- Александър Балабанов - 26
- Николай Райнов - 27

ТРАДИЦИЯТА ПОВЕЛЯВА
- Тодоровден - 28
- Кулинарна страница - 29

АКТУАЛНО
- Промени в чешкото социално законодателство - 30

БИБЛИОТЕКА
- Старата тенджера, разказ от Красимир Бачков - 32

ОТЕЧЕСТВО МОЕ
- Българчета от пет държави с участие в общ проект - 34