Списание "Роден глас" брой 2/2019

Списание "Роден глас", бр.2, 2019 г.
мултимедиен формат

ОГНИЩА НА БЪЛГАРЩИНАТА
- България е там, където има и един българин - 3
- Четиринайсетте цвята на Коледа - 4
- Мартенски празници в Усти над Лабем - 5
- Кратки новини - 6
- Опитвам се да гледам света през очите на децата - 8
- Великден и българите в Прага - 9

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП
- Явлението Тео - 10
- По стъпките на светите братя Кирил и Методий - 12

ТАЛАНТ И ТВОРЧЕСТВО
- Константин Иречек – изключителна личност в историята на чешкобългарската взаимност - 13
- "В сърцето на София" - 14
- Българското кино набира ново самочувствие - 15
- Да останеш истински - 18
- Положителната енергия на българската благотворителност - 21

ГОРДОСТ И ПАМЕТ
- Александър Стамболийски - 22
- Веселин Ханчев - 22
- Панчо Владигеров - 23

ТРАДИЦИЯТА ПОВЕЛЯВА
- Видовден - 24
- Кулинарна страница - 25

ЕДНО БЪЛГАРЧЕ РАЗКАЗВА...
- "Спаси книга" – ненужното за един е съкровище за друг - 26

БИБЛИОТЕКА
- Делиорманска пролет, разказ от Хасан Ефраимов - 28

ОТЕЧЕСТВО МОЕ
- "Инвалид" не може, но "инвалидна количка" може - 32
- За "Под игото" Иван Вазов получава такъв хонорар, че не му стига да си ушие кат дрехи - 33