Списание "Роден глас" брой 4/2020

Списание "Роден глас", бр.4, 2020 г.
мултимедиен формат

ОГНИЩА НА БЪЛГАРЩИНАТА
- Летен следобед по български - 3
- Празник в Бърно - 4
- Сдружение "Родолюбие" официално се включи в честванията на града - 5
- Българският културно-просветен клуб в Прага има - 6
- Пражкият клуб организира спортна надпревара - 7
- В лоното на Клисурския манастир "Св. св. Кирил и Методий" - 9

ГОРДОСТ И ПАМЕТ
- Първата българска банкнота - 13
- Димитър Подвързачов почитал женската хубост - 14

ТАЛАНТ И ТВОРЧЕСТВО
- Ловецът на красота - 17
- Великолепието на Вълчитрънското съкровище - 18
- В това време на едно друго място - 21

ЕДНО БЪЛГАРЧЕ РАЗКАЗВА...
- Различните млади: Рада и нейните зелени вълнения - 24

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП
- Агресията – проблем или реалност за младите хора? - 26

БИБЛИОТЕКА
- Jak si kdo ustele, tak si lehne! - 28

DOTKNĚTE SE BULHARSKA
- Pískovcový tunel poblíž vesnice Ljubovište - 31
- Kukurini – autentický kulinární recept z jihozápadního regionu, okres Bansko - 3