Списание "Роден глас" брой 2/2021

Списание "Роден глас", бр.2, 2021 г.
мултимедиен формат

ОГНИЩА НА БЪЛГАРЩИНАТА
- Българката е запазила и до днес добродетелите от миналото - 3
- Пролетни празници в Устецкия регион - 8
- Великденска изненада за членовете на Пражкия клуб - 8
- Да празнуваш свобода?! - 9
- In memoriam - 10
- Поклон пред героите - 11
- Славеят на Добруджа - 12
- 10 години списание Kamarádi ("Приятели") - 14
- Конкурс "Моят роден глас е…" - 15

ТАЛАНТ И ТВОРЧЕСТВО
- XIII среща с новото българско кино в Чехия - 16
- Да погледнеш света през детските очи - 19

БИБЛИОТЕКА
- My, vrabčáci – Jordan Radičkov - 21

ЕДНО БЪЛГАРЧЕ РАЗКАЗВА...
- "Тихото наследство", пред което е трудно да останеш безразличен - 24

ГОРДОСТ И ПАМЕТ
- Проф. Шоурек превръща България във втора Родина - 26

DOTKNĚTE SE BULHARSKA
- Koprivštica – vlastenecký duch a obrozenecká architektura - 30
- Autentický recept z Koprivštici, oblíbený dezert obrozence Najdena Gerova - 33


- Хроника - 34