Списание "Роден глас" брой 2/2011

Целият брой 2/2011 -
PDF формат (3.04 MB)

АКТУАЛНО
- Зелена светлина за Събора в Микулчице - 4
- Европейският съюз се грижи за малцинствата - 6

БЪЛГАРИТЕ В ЧЕХИЯ
- „Трън съм в очите на много хора!“ - 7
- Българско ехо в Прага - 10

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
- „Георги и пеперудите“ на Франкофония’2011 - 13
- Три погледа, три техники – и една история - 14

УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО
- Най-прекрасното е „първокласно“! - 16
- Хорът на Българското училище на фестивал - 18

БИЗНЕСЪТ
- Семинар за бизнес възможностите в България - 19
- Политика и търговия на „Винария‘2011“ - 20

ОТ БЪЛГАРИЯ
- Българка на 2010 година - 21
- За чешката некнижовна лексика - 22

ГОДИШНИНИ
- Георги Сава Раковски, Иван Мърквичка, Илия Бешков - 23

ПОД ЗАЩИТАТА НА ЮНЕСКО
- Имало едно време - 25

ГАЛЕРИЯ
- По случай Трети март в Усти над Лабем - 27