Списание "Роден глас" брой 1/2016

Списание "Роден глас", бр.1, 2016 г.
мултимедиен формат

ИЗ ЖИВОТА НА АБС
- Възстановихме традицията – Националният празник на България бе отбелязан достойно в Прага - 3
- В Усти над Лабем – една сплотена и силна България - 6

ПОД ДРУГ ЪГЪЛ
- Сагата "постоянен адрес" за българските граждани, живеещи в чужбина - 7
- Оптимист съм за бъдещето на "Българска православна община" - 9
- Pražský Trifon Zarezan – оsobitá folklorní oslavа! - 10
- Баба Марта бързала, мартенички вързала... - 12

ТАЛАНТ И ТВОРЧЕСТВО
- Българската оперна традиция и чешките музиканти - 13
- Оригинална огнена музика, която не те оставя безразличен - 14
- Българската фолклорна музика винаги докосва сърцето - 15
- Родно кино на европейско ниво - 16
- "Любимец 13" – легенда на българския театър - 18
- Господарят на литографския камък - 20

ЕДНО БЪЛГАРЧЕ РАЗКАЗВА...
- "Сурва" – пъстра българска приказка за доброто - 22

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП
- Талант + любов = празник - 23

ТРАДИЦИЯТА ПОВЕЛЯВА
- Сирни заговезни - 24
- Кулинарна страница - 25

ГОДИШНИНИ
- Св. Иван (Йоан) Рилски - 26
- Райна Княгиня - 26
- Кръстьо Сарафов - 27
- За въстанието против султана. Април 1876 година. - 28

БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ
- Паметникът на свободата на връх Шипка - 30

БИБЛИОТЕКА
- "Дедо Войно", разказ от Бойка Асиова - 32

АКТУАЛНО
- Искате да запишете детето си в основно училище в Република Чехия? - 34